A Dimenziók VII. konferencia programja

2023.05.03.
A Dimenziók VII. konferencia programja

Dimenziók VII. A múlt (vissz)hangjai

A konferencia tervezett programja

 

A program letölthető változata

Az absztraktkötet letölthető változata

 

2023.05.18.

 

8:15                    Regisztráció

8:45                    Megnyitó

             

9:00- 10:30   I. rész

Szekció A

Tudományterületek visszhangjai egymásban

9:00-9:15         Balogh Róbert (NKE): Mik azok a szubaltern hangok?

9:15-9:30         Gyuris Ferenc (ELTE): Hangadók a hangzavarban: A tudomány szerepe a társadalmi egyenlőtlenségek politikai diskurzusaiban

9:30-9:45         Lázár Marianna (KRE): „Külföld hangjainak” jelentősége a 8. századi japán udvari kultúrában

9:45-10:00       Varga Mónika (ELKH): Szóbeli személyek - a múlt hangjainak értelmezése boszorkányperekben

10:00-10:30     Vita

Szekció B

Hallható-e az alárendelt hangja? I.

9:00-9:15          Bodovics Éva (MNL): Válságba került életek. A segélykérő levelek mint történeti források

9:15-9:30          Mokánszki Zoltán (NKE): A huszárság elsőbbségének hangja

9:30-9:45          Tangl Balázs (Savaria): Közkatonák a Habsburg hadseregről a 19. század második felében

9:45-10:00        Huszti-Szlama Zsófia (BCE): A hangoztatott nadrág nem veszedelmes, csakis a viselt az.

10:00-10:30     Vita

 

10:30- 10:45    Szünet

 

10:45-12:15 II. rész

Szekció A

Forrásokban őrzött visszhangok

10:45-11:00     Banai Zsófia (ELTE): A kalendáriumok, mint történeti források felhasználási lehetőségei

11:00-11:15     Koloh Gábor (ELTE): A vajszlói koronatanú éneke

11:15-11:30     Szolnoki Zoltán (MFM): Jelmondatok és legendás szavak a 13-14. századi toszkán krónikákban

11:30-11:45     Hajnáczky Tamás (VÉF, KRE): Hatalmi hangorkán versus cigány szólamok a történelmi forrásokban.

11:45-12:15     Vita

Szekció B

Hallható-e az alárendelt hangja? II.

10:45-11:00      Acsády Judit (ELKH): Elhalkított hang(ok)

11:00-11:15     Pasqualetti Ilona (ELTE): Eldobott nők             

11:15-11:30     Polyák Petra (MNL): „Mintha meg lenne kötve a lábunk, be lenne fogva a szánk”

11:30-11:45     Somogyi László (BFL): „...dühében őrült tömeg prédája lenni” - egy ismeretlen civil női fogvatartott visszaemlékezései

11:45-12:15     Vita

 

12:15- 13:00    Ebédszünet

 

13:00: 14:30 III. rész

Szekció A

Társadalmi csoportok a múltból

13:00-13:15     Bandi Kristóf Bálint (PTE): Hangok a mélyből. Belső-Erdély paraszti társadalmának népesedési viszonyai

13:15-13:30     Belicza György (DE): Az alsó társadalmi rétegek vizsgálata az 1930-as években Pécsett

13:30-13:45     Gyebnár Kristóf (MNL): Közigazgatási tisztviselők nyilatkozata - Nógrád megyei hivatalnokok...

13:45-14:00     Rudisch Ferenc (SZTE): A nagyváros hangjai: adalékok a budapesti rikkancsok társadalomtörténetéhez

14:00-14:30     Vita

Szekció B

Amikor a hegemón beszél I.

13:00-13:15     Mihályi Dorottya (SZTE): Gyarmati utazások, eltérő hangok az útleírásokban

13:15-13:30     Nagy Imre (MNM): Az útleírások, mint nemzetdiskurzus megjelenítői

13:30-13:45     Szabó-Gajmer Bernadette (SZTE): Az utazó hangja

13:45-14:00      Kőszegi Margit (ELTE): Beszél(t)ünk a Balkánról

14:00-14:30     Vita

 

14:30-14:45     Szünet

  

14:45-16:15 IV. rész

Szekció A

Szólóban is messzire hallatszó hang

14:45-15:00     Schrek Katalin (DE): A herceg titkára - Philipp von Neumann naplójának vizsgálati lehetőségei

15:00-15:15     Kárpáti Attila (ELTE): Wesselényi Miklós naplóján keresztül megszólaló hangja

15:15-15:30    Tóth Kálmán (NKE): A múlt élő hangja a reformkorban

15:30-15:45     Völgyesi Orsolya (ELKH): Utak a Bokorhoz

15:45-16:15     Vita

Szekció B

Amikor a hegemón beszél II.

14:45-15:00     Halmos Károly (ELTE): Hangok a bíróságról

15:00-15:15     Kondorosy Csenge (ELTE): Téesz- neurózis. Egy kényes fogalom körüli diskurzus elemzése

15:15-15:30     Lendvai-Timár Edit (ELTE): Málenkij robot újraHANGolva

15:30-15:45     Labáth Ádám (ELTE): Politikai beszédek, mint a külpolitikai szerepfelfogás vizsgálatának forrásai

15:45-16:15     Vita

16:15-16:30 Szünet

 

16:30-18:00 V. rész

Szekció A

A tudományos megismerés induló szólamai

16:30-16:45      Bakati Víta (ELTE): Beszélő Újságok

16:45-17:00     Hrcka Alexandra (ELTE): Nemzeti identitás, sajtó és egyesületi élet Liptóban a 19. század végén  

17:00-17:15     Tóth Luca (ELTE): „Elmebetegeinket kellő időben küldjük jól szervezett tébolydába, ha sikert óhajtunk”

17:15-17:30     Surján Anna (ELTE): Magyarországi hanginstalláció-művészet

17:30-18:00     Vita

Zárszó

 

2023.05.19

9:00-10:30   I. rész

Szekció A

Megszólalni és megszólaltatni I.

9:00-9:15          Dömötör Adrienne (NYTK): Női levél, férfi levél

9:15-9:30          Németh Szandra (SZNM): Verbális és nonverbális

9:30-9:45          Mátay Mónika–Nagy Zsófia: A méregkeverők hangja

9:45-10:00        Kádár Ágota (BBTE): Női festők (vissz)hangjai Kolozsváron

10:00-10:30     Vita

Szekció B

A környezet hangjai

9:00-9:15          Papp Viktor (ELTE): A villamoscsilingeléstől a zongoraszóig

9:15-9:30          Porkoláb Anna (ELTE): Tér, hangzás és lenyomatuk a colmari szerzetesnők vízióiban

9:30-9:45          Benedek Anna (PIM): Egy hibrid műfaj: az irodalmi interjú

9:45-10:00        Tuza Benedek (ELTE): A bulinegyed varázsa és átka - Belső Erzsébetváros társadalmi konfliktusai

10:00-10:30     Vita

 

10:30-10:45     Szünet

 

10:45-12:15 II. rész

Szekció A

Megszólalni és megszólaltatni II.

10:45-11:00     Tóth Dóra (ELTE): Érzékeny szép történet

11:00-11:15     Becz Viktória (ELTE): Csendes füstölgés a szivarról

11:15-11:30     Pásztor Katalin (ELTE): Hogyan lett Gigi konteszból gróf néni?

11:30-11:45     Dancs Réka Rebeka (ELTE): Új szólam vagy komponált mestermű?

11:45-12:15     Vita

Szekció B

A hang, mint az alku és meggyőzés eszköze

10:45-11:00     Erdősi Péter (ELTE): Jezsuita levelek hangjai

11:00-11:15     Farkas György (ELTE): Meg nem vívott „Hídfőcsaták”?

11:15-11:30    Miski Péter (PPKE): Egy fejedelmi szolgálatba állt nemes, mint a Partium (egyik) hangja?

11:30-11:45    Rácz Balázs (ELTE): A szó elszáll, a zálog megmarad

11:45-12:15    Vita

 

12:15-13:00     Szünet

 

13:00- 14:30 III. rész

Szekció A

Dallamok a háttérben

13:00-13:15     Goda Regina (ELTE): A rendszervált(oz)ás ábrázolása kortárs magyar nyelvű regényekben

13:15-13:30     Hörcher Eszter (PPKE): „aki csak egy túl hangos csengőhang volt”

13:30-13:45     Kertész Noémi (ME): Egy regény zeneisége

13:45-14:00     Száz Pál (CE): A villon-i hang visszhangjai a 30-as, 40-es évek közép-európai költészetében

14:00-14:30     Vita

Szekció B

A társadalom visszhangjai I.

13:00-13:15     Molnár Csongor (ELTE): Húsvéthétfő Orlódon

13:15-13:30     Bödő Krisztián (KRE): Azt beszélik Ercsiben

13:30-13:45     Berta András (ELTE): Hol terem a magyar vitéz?

13:45-14:00    Kocsis Annamária (KRE): „Azt mondom bizony én, mert én is boszorkány vagyok, ő is.”

14:00-14:30     Vita

 

14:30-14:45     Kávészünet

 

14:45-16:15 IV. rész

Szekció A

Távoli dallamok

14:45-15:00     Barta Géza (ELTE): A pillanatnyi némaság és a köztes semmi nélkülözhetetlensége

15:00-15:15     Berczeli Nemcsényi Alex (SZTE): A hang, mint a hagyományőrzés eszköze

15:15-15:30     Kökény Andrea (SZTE): A múlt hangjai – Texas a 19. században

15:30-15:45      Paár Ádám (PPKE): A „fakenews” nagymestere

15:45-16:15     Vita

 

Szekció B

A társadalom visszhangjai II.

14:45-15:00     Gaál Gabriella (PTE): A város mint emlékezet az 1989-es rendszerváltozás tükrében

15:00-15:15     Virág Csilla (ELKH): Balladák, értelmezés, híráramlás

15:15-15:30    Prikler Szilvia (SZNM): Tájházak és látogatók

15:30-16:00     Vita

 

16:15             Dimenziók V. kötet bemutatója

Zárszó